Medieordførere på gal kurs

Af Lisbeth Knudsen 31

Et bredt udsnit af mediepolitiske ordførere på Christiansborg har inspireret af den socialdemokratiske gruppeformand, Mogens Jensen, fået en overordentlig skidt idé, som ser ud til at blive rullet ind i de mediepolitiske forhandlinger om nogle uger. Den går ud på:

1) At gribe direkte ind i danske mediers frie og uafhængige redigeringsret ved lov.

2) Derudover at lade et af justitsministeren nedsat organ uden for de uafhængige domstole, uden normal retslig proces og retssikkerhed for de anklagede og uden ankemulighed pålægge danske medier bøder, hvis dette særlige organ finder det passende ud fra et udefinerligt etisk skøn, at disse medier har gjort noget galt.

3) For endelig at kæde sådanne nye »straffebestemmelser« for medierne sammen med en omlægning af den økonomiske støtte fra staten til medier, der udfører netop en fri og uafhængig opgave i demokratiets tjeneste.

Lyder det her et eksempel på tilstanden omkring pressefriheden i et af de lande, som danske politikere ellers gerne vil undervise i begreber som demokrati og pressefrihed. Ja, det gør det desværre. Man må håbe af kulturminister Uffe Elbæk godt støttet af sine erfarne embedsmænd i Kulturministeriet holder næsen langt væk fra disse ideer og koncentrerer indsatsen om moderniseringen af den økonomiske mediestøtte.

Nærmere forklaring følger her. Fra socialdemokraten Mogens Jensen til Venstres Ellen Thrane Nørby og Enhedslistens Per Clausen synes der at være enighed om, at politikerne skal kunne bestemme, hvor og hvordan medierne bringer rettelser, foranlediget af kendelser fra et særligt kollegialt nævn – Pressenævnet. Nævnet ledes af en højesteretsdommer men er et kollegialt organ uden domstolsuafhængighed og retssikkerhedsgarantier for de anklagede.

Nævnets afgørelser er ikke baseret på retsregler men på etiske skøn, og medierne har frivilligt tilsluttet sig at følge nævnets kendelser for netop at sikre statens og politikernes armslængde til medierne og sikre pressefriheden. Hvis politikerne griber ind i denne frivillige selvjustits, hvor går så grænsen for andre indgreb i uafhængige mediers pressefrihed? Helt galt går det for politikerne, der også mener at Pressenævnet, som en slags særdomstol skal kunne idømme bøder.

De presseetiske regler, som Nævnet forvalter, er udstukket af medierne selv i et kompromis, som er grundlaget for den nuværende medieansvarslov. Hvis man lovgivningsmæssigt vil gribe ind i redigeringen af det enkelte medie, og hvis det enkelte medie skal kunne pålægges bøder af Nævnet, så må staten overtage ansvaret som smagsdommer på de presseetiske standarder, og domstolene må overtage forvaltningen af dem. Det vil i forhold til pressefriheden være en katastrofe.

Det er det enkelte medie, som viser sin etiske standard eller mangel på samme ved villigheden til at korrigere fejl klart og tydeligt for læserne, lytterne eller seerne. Det er medieforbrugerne der kontant, kan vælge mellem god og dårlig etisk moral. Er det ikke tilfredsstillende for en klager at få en hurtig afgørelse i Pressenævnet som i dag, så har vi allerede efter de gældende regler i dag domstolene til at behandle sager rettet mod medierne, og domstolene til at tage stilling til bøder og erstatning.

31 kommentarer RSS

 1. Af Karl Eriksen

  -

  Det er da helt tydeligt, at vor tids “socialister” er mere ømskindede end vore arveenevoldsmonarker var da de havde magt.
  Også er det helt klart, disse kære “menneskevenner” er totalt ligeglade med folk, der helt uforskyldt eller måske endda selvforskyldt har fået halen i klemme i pressen.
  Men når det gælder visse politikere, så træder de autoritære tilhængere an til både angreb og forsvar.
  Ingen må huske, at mrs. Kinnock “sjuskede” med fakta, i en grad som vi danske altid har kaldt løgn.
  Og når en Parteigenosse har “frifundet” formanden for Die Partei, bør der ikke tales mere om sagen. Ikke engang tænkes. Og hvis nogen bryder denne “lov”, burde de have en enkeltbillet til Gulag og da vi jo ikke har et sådant, må delinkventerne straffes med store bøder, helst så store, at de ikke kan rejse sig igen.
  Næh, så havde de socialistiske forbilleder anderledes tjek på sagerne. Lenin, Stalin, Hitler og hvad de nu hed, må rotere i deres grave, mausolæer, limboer eller hvor deres sjæle måtte vandre.

 2. Af Johannes Bremer

  -

  Lisbeth Knudsen er part i sagen og bør kunne indse, at vi taler om justitsmord, hvor det i virkeligheden handler om helt uskyldige mennesker, der uretmæssig hænges ud og dømmes hhv. af domstole og af medier. Vi taler om hverdagens jura, som medierne har svært med at efterleve og hvor spørgsmålet er, om hvorfor retspraksis med udbetaling af behørig erstatning til den skadelidte kun omfatter domstolene?
  Så længe vore medier, med Lisbeth Knudsen i spidsen, har svært ved at erkende dette forhold – om balance i hverdagens jura – så bør der lovgives!
  V.h. johnnes

 3. Af Kent Andersen

  -

  Kære Lisbeth Knudsen: Jurister og domstole skal rette sig efter den lovgivning som politikerne beslutter. Butikker skal rette sig efter de rammer for åbningstider som besluttes politisk. Universiteter og folkeskoler skal operere indenfor de rammer som besluttes politisk. Hvad i alverden får pressen til at tro at de skal have særlig behandling? Man begynder efterhånden at tro, at Bertel Haarder havde ret da han udtalte, at pressen efterhånden opfører sig som om de var de sande magthavere i Danmark og ikke politikerne. Min tanke: Vi skal have styr på den eksisterende narcissisme i pressen.

 4. Af Fri og kompetent jensen

  -

  Hvis man skal kunne påberåbe sig en fri presse – skal denne presse også være kompetent – tag som et meget dårligt eksempel BTs hetz mod Helle Thorning Schmidt i skattesagen – hvor den ledende redaktør gik ind og direkte på et uoplyst grundlag gik politisk ærinde – fy for en amatør – nej de var vidst 2 – ingen kan være så dum alene – og der er sikkert mange andre eksempler – f. eks. Jeres egen Thomas Larsen, som jo ikke er analytiker – men forkynder for V-K nej fej for egen dør først kom med ordenlig varer og udøv disiplin – så er jeg enig – men ikke for nuværende

 5. Af Lone Jensen

  -

  Hvorfor mon politikerne mener, der er behov for at holde snor i medierne (hvad enten dette så kan lade sig gøre eller ej)?

  MON ikke det er, fordi medierne ikke selv kan. Ikke selv kan skelne mellem skidt og kanel, forkert og rigtig, hurtige løsninger og varige? Det er i dag normalt at lade visse medier bringe halve historier, som alle ved ikke holder – og så linke fra alle de såkaldt ‘seriøse’ medier. Så er alle glade. De ‘seriøse’ kan sige: Jamen, det var jo ikke vores historie og de useriøse er ligeglade, for de har allerede solgt aviser på de halve historier.

  Fæl udvikling. Endnu fælere, at medieverdenen er så søbet ind i sig selv, at de igen og igen udråber sig som : den 4. statsmagt. Jaja, hyg i Jer bare i elfenbenstårnet. Der er mega langt fra jeres selvfremstillede virkelighed – og så til den, vi andre lever i.

  Er I mobsede over at blive regulerede? Jamen, så forsøg da for pokker at regulere jer selv. Det ville pynte. Fat, at de fleste læstere ikke er interesserede i meninger eller bestemte vinklinger, på en historie, men derimod på fakta. De fleste af os, kan faktisk godt selv tænke. Og fat, at færre og færre gider bruge penge på at læse de der vinklede, halve vind, nyheder (eller skal vi kalde det ved rette navn = løgne). Det løb er kørt. Nettet er frit. Når dem over 60 er væk eller blevet for langsynede til at læse, ja så er der ingen tilbage til at betale.

  Og når krybben er tom….

 6. Af P. Poulsen

  -

  Efter min mening er medierne meget dårlige til at holde selvjustits og simpelthen elendige til at erkende egne fejl – mens andres fejl forstørres voldsomt op. Ofte med hetzlignende skrig og skrål til følge.

  Alligevel er jeg ikke tilhænger af, at justitse skal overtages af politikerne, for det tror jeg slet ikke, at politikerne har integritet nok til ikke at misbruge.

  Jeg vil derfor anbefale medierne at flytte hovedvægten fra det sensationelle og over på det reelt informative. Så tror jeg, problemet vil være løst.

 7. Af J. Poulsen

  -

  Kære Lisbeth Knudsen.
  Hvis andre af dine kolleger havde dit journalistiske og etiske format, ville denne diskussion være rent filosofisk. Når politikere med Mogens Jensen i spidsen alligevel nu vil tilo at redigere landets aviser, skyldes det i lige mål uduelige politikere og chefredaktører i visse partier og på visse aviser. Tag du en korridorsnak med eksemplevis chefredaktørerne på BT og Ekstra Bladet og glæd dig samtidig over, at landets nye statsminister trods alt ikke udnævnte tågehornet Mogens Jensen til kulturminister.

 8. Af Torben Knudsen

  -

  Et eksempel mere: Jeg har forsøgt at få Jyllandsposten til at korrigere udtrykket ‘at flere en halvdelen af den danske befolkning er på offentlig forsørgelse’ et mantra, der breder sig i pressen, helt ude af proportioner med virkeligheden. Artiklen i J.P. den 8.1. ‘Vestager varsler flere refomer’ erklærer frejdigt at ‘I dag er mere end 50 pct. af befolkningen på offentlig forsørgelse´. En juniorjournalist? måske.
  Faktum er , at D.S. oplyser i tabel 152, at omkring 223.928 er ‘modtagere af offentlig forsørgelse’.Den danske befolkning er på omkring 5.588.000, en journalistisk afvigelse, der er til at tage og føle på.Hvis der nu mentes ‘modtagere af overførselsindkomster’, så er tallet igen iflg. D.S. tabel142 på 1.794.571 uden modtagere af S.U., men inclusive samtlige potentielle modtagere af folkepension. Stadig langt fra halvdelen af befolkningen og indeholdende de 941.000 brave modtagere af folkepension herunder formentlig Mærsk Mc.Kinney Møller, hvis han da ikke er blandt de 936, der end ikke modtager grundbeløbet.’Offentlig forsørgelse!!!!.
  Regn selv på den journalistiske bevidste eller ubevidste misinformation, men der trænges til sanering.

 9. Af Torben Knudsen

  -

  Hvor skønt og hvor er det på tide, at den pressefrihed, der misbruges så groft, med henvisning til ytringsfriheden, kommer om ikke i snor så under større lup og ansvar. Her mener jeg ikke kun Pressenævnet: ”Vejledende regler for god presseskik”, der, hvis de fulgtes af medierne ville være tilstrækkelige.
  I kampen for at overleve, de hurtige historier, ønsket om at, om ikke bestemme, så dog utidigt præge den førte politik fra skrivebordene og meget andet, er medierne skredet langt udenfor ‘god presseskik’
  En ytringsfrækhed har bredt sig og er den dukket op i en avis, breder den sig til resten samt den elektroniske presse. Det bliver spændende at følge om dette initiativ, kan få pressen tilbage på et etisk og moralsk niveau om ikke som ‘Tante Berlinger’ så dog renset for skævvredne (kaldet vinklede) historier og drejede fakta, der passer til formålet.
  Sidst men ikke mindst, hvis detaljeringsgraden og omfanget af slamhistorier fra det virkelige liv, Amager,Holstebro,Hadsund, kunne komme med under lup og få et etisk og moralsk journalistisk løft og blive reduceret og proportioneret anstændigt,hvor ville det være skønt.
  Eksempel: Sagen om venstres sandsynlige brud på straffeloven, der skal undersøges af en kommission, kaldes af den borgerlige presse igen og igen ‘Helle Thorning Schmidts Skattesag’ for bevidst at klæbe sagen til statsministeren og fjerne focus fra Venstre. Se f.eks Jyllandsposten idag, hvor emnet undersøgelseskommissioner behandles med henvisning til ja netop HTS’s s.s.Leder i Politiken forleden med overskriften ‘Skattegate’ og ikke Venstregate sikkert af hensyn til ‘venstrelæsere’ de skal jo ikke skræmmes væk)
  Ytringsfrækheden skal ud af danske medier, de skal stilles til ansvar.På forhånd tak

 10. Af Ole Chemnitz Larsen

  -

  Er det ikke at give Mogens Jensen for meget opmærksomhed?

 11. Af Frank Andreasen

  -

  @ LK

  Normalt plejer du da at være god til kausalitet.

  Årsagen er jo den at i har forsømt at udvise korrekt ansvarlighed som medier. I den senere tid virker du da nu også abslut ikke fremmed overfor straf. Hvorfor er det medier skal gå fri? De færreste artikler begåes vist ikke i et øjebliks kådhed, men er endda forbi en radaktør.

  Hvorfor er det forøvrigt at det er Berlingske Medier ganske uvedkommende hvordan BTs ansvarhavende chefredaktør røgter sit job?

 12. Af Karl Eriksen

  -

  Desværre er det ikke første gang man ser en socialist være på kanten af Grundloven. § 77 siger bl.a. “Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny genindføres.”
  Men socialister må alt. Jeg har et gammelt foto af “socialister”, hvoraf nogen oven i købet var valgt til Folketinget, de var med til at blokere valgte medlemmers og ministres adgang til samme under en storstrejke i 1985. Hvilket i Grundloven kaldes Højforræderi. Men ingen turde åbenbart drage dem til ansvar – og siden er det stort set gået tilbage med vort demokrati.
  Med tankerne på forslaget om “rettelser” ogsåvidere, der skal bringes på samme plads og med samme opsætning som påståede forurettelser. Her huskes de nazistiske påbud om at bringe oplysningen om mordet på Kaj Munk nøjagtigt opsat som rapporten om en likvideret stikker.
  Er det her, som vort tids socialister vil hen?

 13. Af Morten Andersen

  -

  Ikke så sært, at Lisbeth Knudsen har den holdning, når man i den Berlingske familie har et barn der hedder BT.

  De borgerlige er jo ellers så glade for modellen med, at trække i kontanthjælpen for forældre hvis ikke man opdrager sine børn ordentligt. Hvad med om Berlingske fik trukket i mediestøtten hver gang BT gik over grænserne ?

 14. Af . vangkilde

  -

  LK,- HAR EN POINTE, regeringens beskidte takling er,
  at blande politik og medie-pressen sammen, og et
  angreb på demokratiets ytringsfrihed omkring mediers
  selvstændighed og begrænsning.

 15. Af Jan Nielsen

  -

  Det er vildt, så vi tager den lige igen:

  TA: “Er det ikke LK som er ansvarlig for BT, hvor rekordholderen i alvorlig påtale fra Pressenævn ter sig…”

  LK: “Nej , det er det ikke. B.T. har sin egen ansvarshavende chefredaktør. Jeg er ansvarshavende og ansvarlig for det redaktionelle indhold i Berlingske.”

  AM: [LK] “er altså koncernchef for Berlingske Media (CEO)”

  Det står på side 1 i spinbogen: Hvis nogen beskylder dig for noget, så svar med en uafviselig sandhed der INTET har med beskyldningen at gøre. Man kan evt afslutte med et “der er ikke noget at komme efter”.

  LK må skamme sig – forhåbentlig var det den berømte “finke” der røg af panden her, og ikke et generelt mønster for LK/Berlingske Media.

 16. Af Asger Manø

  -

  @Lisbeth Knudsen
  Du er altså koncernchef for Berlingske Media (CEO), og det betyder, at du har en vis indflydelse på BT og hvem der bliver ansvarshavende redaktør for avisen. Det betyder, at du kan fyre redaktøren, hvis der er for mange sager, som Pressenævnet går ind i. Det er lige tyndt nok bare at fralægge dig alt ansvar.

 17. Af Kasper Jensen

  -

  Når LK så møder B.T.´s ansvarshavende chefredaktør, kunne hun så ikke snakke med ham om det at indrømme og rette fejl, for det er ikke en af hans spidskompetencer. I må simpelthen være bedre til i medierne selv og af egen drift, at indrømme og rette fejl, og der er nogen blandt jer der tydeligvis har brug for hjælp til dette. Så hjælp dem dog.

 18. Af Bent Holm

  -

  Fint med at diskuterer mediernes berigtigelse af fejl, når der bringes urigtige oplysninger i pressen – Man burde vel kunne blive enige om et propertionalitetsprincip – Hvis jeg på forsiden af Berlinske blev hængt ud som pædofil – og efterfølgende finder politiet den rigtige skyldige, så skulle berigtigelse og undskyldning også placeres på forsiden med samme typografi og fotos samt en forklaring på, hvorledes en redaktør kunne sige ok til den “nyhed” og der skulle pr.automatik gives 100% erstatning for tab af evt.løn o.s.v. Hvis medierne kunne blive eninge om det, slap vi for at se en uforberedt med velmenene Mogen Jensen i presselogen i dag..

 19. Af Søren Cramer Nielsen

  -

  @Knud Madsen

  Jeg har svært ved at se din sammenligning mellem “rødgardister” som du så bekvemt kalder politiske modstandere af den blå fløj, også skattesagen som et instrument til nu at pålægge medierne censur.
  De skatteoplysninger som blev lægget om HTS var et forsøg på at påvirke valgkampen i blå favør ved reelt magtmisbrug, hvilket heldigvis da blev opdaget.
  Uanset om dette magtmisbrug havde været fra den ene eller den anden fløj politiske fløj, så ændrer det vel ikke på det forhold, at lækagen fra skatteministeriet til ekstrabladet illustrerer et magtmisbrug af fortrolige oplysninger anvendt til at fremme politiske mål.
  http://www.bt.dk/politik/helles-bolig-manoevre-loeste-kinnock-for-dansk-skattepligt

  Hvis medierne ikke kritisk kan tage stilling til medvirken i sådanne sager, hvorledes vil det så gå med medierne som 4. statsmagt?

  Resultatet af om Helle Thorning Schmidt har urod i sine skattesager er ligegyldigt i forhold til det egentlig magtmisbrug, og din kommentar herom rammer derfor ved siden af så vidt jeg kan se.

 20. Af Lisbeth Knudsen

  -

  Nej , det er det ikke. B.T. har sin egen ansvarshavende chefredaktør. Jeg er ansvarshavende og ansvarlig for det redaktionelle indhold i Berlingske.

 21. Af andersen thomas

  -

  Er det ikke LK som er ansvarlig for BT, hvor rekordholderen i alvorlig påtale fra Pressenævn ter sig…

 22. Af Knud Madsen

  -

  Som jeg før har skrevet, så er der flere aspekter i denne sag.
  Situationen med at Ekstra Bladet i sin tid, ifm en mordsag fra det nordlige Jylland, klyngede en totalt uskyldig mand op på forsiden med billede, navn og fornedrende omtale og forkyndte folkedomstolens “dom”, skabte meget stor vrede i store dele af befolkningen.
  Denne sag bruger Rødgardisterne nu, som bebudet af den nu detroniserede Sass, til at komme efter Pressen. Det er nu næppe denne eller tilsvarende kvalmende sag, som “Smudstidende” burde have haft virkelig mange klø for, der ligger Rødgardisterne på sinde.
  Sassen var jo hurtig til hvæsende at udspy sit ubændige raseri imod den borgerligt orienterede presse, med trusler om fjernelse af mediestøtten til denne del af pressen, da den stinkende skattesag kom op. Stinkende fordi sagen på usædvanlig rekordkort tid blev behandlet af Kbh. Skat af en god partikammerat til Skatteålen til hendes gunst. Vi fik så ikke den lovede fremlæggelse af sagens akter og præmisser og sagen blev hurtigt forsøgt mørkelagt.
  Når så pressen forfølger denne sag, kan et nævn vel sagtens skønne den som værende behæftet med urigtige påstande, især hvis man har hang til socialakrobatisme?? Der er stadig ingen, der kender op og ned på denne sag, hvilket vi forhåbentlig får afklaret ved den kommende “Skattesag”.
  I sådanne tilfælde er jeg meget nervøs ved politisk censur, som rødgardister og andre totalitære typer til alle tider har haft forkærlighed for.
  Selv om jeg ønsker EB hen hvor peberet gror, når de laver en så nedrig svinestreg som, den jeg indledningsvist nævner, så må jeg meget stærkt advare mod censur af Pressen.

 23. Af K. Hansen

  -

  Tænk, jeg synes aldeles ikke, der er noget i vejen med det forslag! Det er, hvad medier med integritet (slå evt. ordet op i Nudansk Ordbog) og respekt (kan også findes i Nudansk Ordbog) for andre mennesker selv ville have tænkt på.

  Desværre har ikke alle danske medier særlig stor integritet eller respekt for mennesker. Dette kommer særligt til udtryk, når visse medier spenderer forsiden på at hænge folk ud med billede og navns nævnelse for diverse afskyelige forbrydelser. For derefter, når det viser sig at være løgn, hvad man har skrevet, at nægte at bringe en berigtigelse og undskyldning, før Pressenævnet forlanger det. Og så i øvrigt at bringe dementiet i notitsform på side 24.

  Når medierne ikke selv kan finde ud af at holde selvjustits, må andre åbenbart gøre det for dem. Beklageligt, jeg er normalt ikke tilhænger af politisk tvang, men “Den 4. Statsmagt” har til tider udvist en så ringe ansvarsfølelse, at det kan synes nødvendigt at indføre konsekvens for at udstille uskyldige mennesker som forbrydere.

  “Trykkefriheden” tolkes af visse dele af dansk presse som “Retten til at udsende trykt papir”, uden skyldig hensyntagen til, om man derved ødelægger uskyldige menneskers liv. Der er intet i vejen med, at medierne får denne opfattelse revideret.

 24. Af Jesper Hansen

  -

  Hvad med om en kendelse fra Pressenævnet medførte, at der skulle bringes et felt på samme størrelse og meed samme placering som den påklagede artikel, som enten kunne være blankt eller kun måtte indeholde Pressenævnets kendelse samt evt. ordene “Undskyld, (navn på uskyldigt udhængte)”.

 25. Af Daniel Mathiasen

  -

  Der er ikke nogen der vil bestemme hvad i skal bringe!

  Pressen kan skrive hvad de vil uden godkendelse. Hurra.

  Pressen laver store “fejl”, men retter dem kun småt. Øv.
  (Pressen laver store penge på de “fejl”, pressen ofre små penge på at rette rette de “fejl”)

  Forslaget går på at lade pressenævnet afgøre om der er begået fejl, og bestemme at de skal rettes lige så stort. (og det koster for pressen – måske en bøde(dum idé), måske tabt omsætning(god idé))

  Det er ynkeligt når chefredaktørene ikke kan holde skille forretning fra pressefrihed.

  Ved ikke at have selvjustits bringer I det her på jer selv.

  Hvis denne type afgørelse fra pressenævnet så skal kunne ankes, det mener jeg er meget fair.

  Der er ikke nogen der vil bestemme hvad i skal bringe! I skal rapportere så sandfærdigt som overhovdet muligt, hvis i fejler der og tjener penge på det, så skal det rettes til samme udgift for jer.

  Demokratiet afgører hvordan pressefrihed fortolkes i vor kultur, ikke Fru Lisbeth Knudsen.

  Lige som en chauffør ikke afgører trafikloven, men lever med de demokratiske bestemte forhold.

 26. Af Casper Petersen

  -

  Jeg er ked af det, men de uafhængige domstole tager evigheder, og ruinerer ofte ofret. Desuden giver det ikke nødvendigvis mediet pligt til at berigtige i samme omfang som man er blevet “bagvasket”.

  Medierne magter ganske enkelt ikke selv at holde justits, der bliver åbenlyst spekuleret i at skrive noget som ikke holder, bare der bliver solgt aviser.

  I denne sammenhæng er det faktisk medierne som er “magthaverne”, ofte har privatpersoner ikke en jordisk chance for at gøre noget over for en mediekoncern.
  Så her mener jeg faktisk politikerne har ret, nogen må også beskytte sagesløse mod medierne. Og tydeligvis kan I ikke selv holde justits, så I må desværre have hjælp.

 27. Af S. Jensen

  -

  Klynk og piv fra Lisbeth Knudsen,

  Hvis man ikke er i stand til at udvise selvjustits, ender det med at man bliver udsat for justits.

  Det er blot det som den samlede presse nu bliver udsat for. Pressen betragter sig som demokratiets vogtere – men hvem vogter vogterne?

  Min konklusion – I ligger som I har redt. Løsningen for pressen som helhed, er at I evner selv at få styr på etikken. Indtil videre er der absolut brodne kar i dit fag Lisbeth. Så ret skytset i den retning, fremfor mod politikerne der nu er ved at udsætte Jer for justits, nu da I som helhed ikke er i stand til at udøve selvjustits i tilstrækkelig grad.

 28. Af Lisbeth Knudsen

  -

  Det er meget fint med debatter om mediernes etik. Fremragende. Og til hver en tid. Men det jeg argumentere imod er, at politikerne skal gribe ind i redigeringsretten. Det kan vi ikke have i et demokrati, som hylder pressefrihed. Her må det være de uafhængige domstole, som afgør, hvornår medierne er gået for langt og skal stå til regnskab også økonomisk for det. De presseetiske sager beror ofte i et skøn og ikke i kolde juridiske fakta. Her kan vi ikke have, at politikerne er smagsdommere. Derfor blev det nuværende Pressenævn etableret, som faktisk fungerer glimrende som en brugbar løsning på den komplicerede problemstilling.
  Og så argumenterer jeg mod, at vi skal opfinde et nyt retssystem uden retsgarantier ved siden af det glimrende retssystem vi har i dag. Medierne har et kolossalt ansvar. Vi bør efter min mening varedeklarere vores presseetik, så vores læsere, brugere og kunder kan se, hvad hver enkel chefredaktør og hvert enkelt medie står for. Det vil også skærpe opmærksomheden og kvalitetssansen hos kunderne i forhold til, hvad man bruger penge på.

 29. Af Dorte Sørensen

  -

  Hvorfor er det galt at debatter om medierne ikke kan stilles til ansvar, hvis de udspreder falske rygter.
  Vil det ikke skærpe tilliden til medierne, hvis de skal tænke sige lidt mere om inden de bringer en historie til torvs.
  Ligeledes virker det lidt mærkeligt i disse tider hvor ROJTV ved byretten er blevet dømt for at være for ensidig i deres historier.

 30. Af Casper Petersen

  -

  Hvordan ligger det lige med retssikkerheden for de stakkels mennesker som får ørene i maskinen hos medierne – uden grund..

  De kan spendere år og alle deres penge, og stadig ikke blive berigtiget i medierne.

  I burde have gjort noget selv, nu må andre så gøre det for jer.

 31. Af Asger Manø

  -

  Hvis medierne havde selvjustits eksisterede problemet ikke, men det er uendelig svært for medierne at erkende, at de har begået en fejl. Det er blevet bedre, men stadig er der lang vej til, at medierne lægger sig fladt ned. Når Mogens Jensen og andre så taler om at stramme reglerne og evt. lade Pressenævnet uddele bøder, så taler vi om de sager, hvor mennesker er blev udstillet og har fået ødelagt deres liv. At blive udstillet som morder,svindler, pædofil eller andet på forsiden af en tabloidavis eller et sladderblad, og få viderebragt historien i News og måske i de seriøse medier og være uskyldigheden selv, er ikke det mest behagelige i denne verden, og det er ikke nok, at medierne så beklager på side 2 i en lille notits.
  Når der er politisk fokus på problemet skyldes det, at medierne ikke selv har taget affære i de sager, der har været, men nærmest har trukket på skulderen og sagt, at det er hvad der sker i en hurtig medieverden med konkurrence. Skytset er naturligvis rettet mod “møgsprederne” i medieverdenen, i form af tabloider og sladderblade, men pressen har et samlet ansvar for, at alle holder sig på dydens smalle sti. Det er så også de “pæne” mediehuse som udgiver tabloiderne, som de er lidt flove ved, men de giver jo penge i kassen.

Kommentarer er lukket.