Business spin på højt niveau

Af Lisbeth Knudsen 21

Historien om DONGs fyrede direktør, Anders Eldrup, har alle ingredienserne til et rigtigt drama, men først og fremmest giver den et sjældent indblik i ledelsen af en landets største virksomheder og et helt unikt indblik i kampen om som topleder i dag at have sit netværk i orden, når ting spidser til. Her har vi brikkerne til det dramatiske helte/skurke-spil:

1) En magtfuld og nu fyret direktør med en personlig drøm, der voksede sig større og større, et stærkt socialdemokratisk netværk og et aktivt netværk med direktørerne for de store pensionsfonde.

2) En magtfuld bestyrelsesformand, Fritz Schur, med en borgerlig forankring og et stærkt personligt netværk til store private virksomheder i Danmark. Danmarks mest rutinerede mand ud i at tackle styringen af statsejede selskaber samt selv virksomhedsejer i den større skala.

3) En bestyrelse for DONG med velrenommerede topchefer i dansk erhvervsliv, som bestemt ikke tosser rundt med hverken deres eget image eller færdselsreglerne for ledelse på topplan.

4) Et statsejet aktieselskab med succes, der er blevet en markant spiller på det internationale energimarked,

5) En SF-formand for statsrevisorerne, Peder Larsen, som spiller med på politiseringen af fyringen af Anders Eldrup, og som kræver ikke bare DONGs cheflønpolitik undersøgt men også bestyrelsesformand Schurs rolle.

6) Og endelig en brik der handler om DONGs rolle som statsejet selskab i det hele taget.

Aldrig før har vi set så meget mediespin udfolde sig i en erhvervssag som i denne. Bestyrelsens dagsorden har været at koge konflikten ind til en sag om en administrerende direktør, der klokkeklart overtrådte sine beføjelser og i hemmelighed forgyldte en gruppe medarbejdere til det helt ekstreme, fordi han havde gjort sig afhængig af dem.

Eldrups dagsorden har været at gøre konflikten til en uenighed om den fremtidige strategi for selskabet, hvor han så skulle ofres politisk for at standse en videreudvikling af den grønne drøm om nye kæmpe vindmølleprojekter. En påstand som er afvist af bestyrelsen, og som han ikke selv har kunnet dokumentere ved at påpege, hvor præcis bestyrelsen skulle havde nedstemt eller afvist hans ambitiøse planer. En dagsorden som slet ikke medinddrager den helt relevante diskussion om hvilken form for risikovillighed et statsejet selskab som DONG i det hele taget skal operere med.

Det interessante er, at mens Eldrups fløj beskylder bestyrelsen for at sætte DONGs position og muligheder på spil p.g.a. fyringen af Eldrup, så er det netop Eldrups støtter, som ATP formand, Lars Rohde, og tidligere finansminister Mogens Lykketoft, der skaber usikkerhed og tvivl om DONGs fremtid.

Dækningen af DONG-sagen er for os som for andre medier en ekstrem svær balancegang, fordi alle kilder i sagen har mindst et par skjulte dagsordener eller tre. Det her er ikke en banal magtkamp mellem to mænd. Det kunne have været en enkel sag om en whistleblower, som afslørede Eldrups usædvanlige guld-firer. Det er nu blevet et opgør, som bringer hele det politiske system og erhvervslivets topnetværk ind i spillet. Eldrups spin er beklageligvis stærkt skadeligt for DONG. Det eneste kloge striden kan bruges til er nu politisk at få afklaret DONGs fremtidige rolle.

 

21 kommentarer RSS

 1. Af Erling Hansen

  -

  Efterhånden er forbrugsudgifterne til et parcelhus større end realkreditlånene – det er jo det rene vanvid!!

 2. Af Erling Nielsen

  -

  OT

  Kære Lisbeth Knudsen.

  Tillykke med jeres nye Berlingske Nyhedsbureau.

  I har i dag en historie om 5 “unge” der har begået røveri på Rigshospitalets børneafdeling.

  Hvad er årsagen til at læserne ikke må blive bekendt med etniciteten??

  Det ender jo med, at i bliver ligeså politisk korrekte som RITZAU.

 3. Af Erik T

  -

  Tja. og ud over, at Dong har de højeste el priser, kan de heller ikke finde ud af at arrangere en så simpel ting som muligheden for månedsvis betaling af en elregning, som f.eks. forsikringsselskaberne kan. Endelig overtrådte de – godt nok for en del år siden – persondataloven i større stil i forbindelse med indhentningen af kreditoplysninger´på deres kunder.

  Dong skulle hellere bruge energi på at skaffe lave priser til kunderne og få de simple administrative ting til at fungere.

 4. Af christian vinding

  -

  DONGs image har lidt et stort tab.

  Det er svært at vurdere hvem der er helte eller skurke her. Men miseren har kostet gevaldigt på DONGs dyrt erhvervede image. Kun det være undgået?
  Eldrup spiller de kort han kan, medievennerne og de politiske venner. Bestyrelsen ligeså.

  Man må imidlertid stole på at der en saglig begrundelse for fyringen, eller rettere bortvisningen. Det lader til at de høje lønninger ikke i sig selv kan blive det afgørende, selvom det er dårlig information fra direktøren. Det afgørende kan blive at direktøren via sin manglende inberetning ikke i tilstrækkeligt omfang har risikovurderet sine projektet og forelagt det som en del af beslutningsgrundlaget. Hvis det er tilfældet er der væsentlig misligholdelse og dermed hæveret for bestyrelsen.

  Men tilbage til det imagemæssige.
  Kunne sagen være kørt anderledes – set i bagklogskabens lys? Hvorfor har ingen i pressen interesseret sig for det? Var sitautionen så ophedet at bestyrelsen måtte trække i nødbremsen og dermed udløse mediestormen, fremfor at lempe eldrup ud af en sidedør?
  Bestyrelsen må have været sig dette dilemma bevidst.

  Eldrup kæmper for sit renomme, men han er oppe mod nogle skrappe drenge. Tankevækkende at se pressemødet, hvor den kritiserede Fritz Schur havde 2 stærke bisiddere med. De 3 er kendt som særdeles kvikke hoveder og tager næppe fejl i den faglige del af sagen.

  Var jeg de 2 parter lukkede jeg i DONGs interesse den sag nu, men det er måske utopi.

  Det er ligeldes tankevækkende at Corydon som der den virkelige beslutnigstager på intet tidspunkt har vaklet i sin opbakning til Schur, hvorimod Lykketoft – som i disse tider burde være varsom med at agere politisk – har bakket Eldrup op. Sympatisk, men også utidigt.

 5. Af Niels Nielsen

  -

  Mon ikke kritikkerne af Knudsens vurdering burde overveje, om ikke en borgerlig antigrøn sammensværgelse, orkestreret af Fritz Schur, ville være en anelse mere sandsynlig, hvis det stadig var Fogh, Løkke og Hjort, der regerede på Borgen, hvilket de jo som bekendt ikke gør!

 6. Af Knud Madsen

  -

  En ting er fuldstændig sikkert, og der er at der er råddenskab i alle kroge og kanter af dette hæslige monopolforetagende til DONG.
  Lige fra dag 1 har der forgået et utrolig svineri med borgernes penge i dette ødsle monopolforetagnede, som blot kan udskrive regninger ad libitum til borgerne, hvilket rigtig mange kan tale smerteligt med om.
  Alle, der har haft snabelen nede i den uudtømmelige pengekasse, har altid haft en smøret smil klistret over hele fjæset i stil med SAS, DSB og andre tilsvarende kolosser på lerfødder, holdt oven vande af skatteborgerne.
  Sådan ødselhed fører selvsagt til en forestilling om at kunne gå på vandet og fører til en skidt kultur med selvovervurdering til følge.
  Argumentet med at at ledere i disse monopolforetagende skulle aflønnes eksorbitant var at man på den måde kunne tiltrække de allerbedste folk, holdt jo slet ikke stik. Man fik derimod en flok selvpromoverende lykkeriddere ind til at plyndre.
  Det er jo utroligt at forestille sig at ministerielle embedsfolk skulle være så eminent dygtige inden for energiområdet, som de bilder sig ind. De har da selvfølgelig med årene fået indsigt i materien, men hvem får ikke det med tiden, når man arbejder med et stofområde.
  Men som alle andre i den samlede offentlige sektor, er disse folk også opdraget med den vrangforestilling, at de pr tradition er åh så utrolig dygtige og uundværlige.
  Hvad hulen er det i deres uddannelse der gør dem til energieksperter?? Næh vel.
  Deres spidskompetance er, at de er gode til at promovere sig selv.

 7. Af Per Lundsager

  -

  Korrektion: Venstre har helt klart været imod Elrups drive, og Den holdning lader det til at have passet Schur

 8. Af Per Lundsager

  -

  I min optik har Formand Schur skadet DONG (og regeringens netop aftalte energipolitik) umådeligt ved at optræde som en elefant i en glasbutik. Hele TV-showet med hans forargelse over Eldrups løncirkus (som jeg har svært ved at tro at han ikke vidste noget om) burde have været ordnet (som jeg vil tro man plejer det i de cirkler) med en kammeratlig samtale (gerne i form af en skideballe) i stedet for denne offentlige udluftning af undertøj. Nu kommer DONG til at lide under manglen på det drive som Eldrup har stået for, og som åbenbart har været imod Schurs ønsker (men ikke imod Venstres). Da Schur næppe kan beskyldes for at være idiot vil jeg tolke dette udkomme som netop det Schur har villet opnå med sin optræden. Hvis jeg var regering ville jeg udstyre Schur med et solidt aftryk af en nummer 47 i hans bagdel. Hvordan kan man tro på at han vil stå for at DONG opfylder regeringens intentioner?

 9. Af Else C. Andersen

  -

  “… det viser sig såmænd nok, at der som altid er mere i den sag end vi indtil nu har set” som en kommentator her på siden har skrevet. Ja og nej. Ja til at der er mere i sagen – nej til at det viser sig. Der er for meget på spil i de højere luftlag. Diverse medlemmer af VL-grupper og logebrødre sørger for, at “sandheden” aldrig kommer for en dag. Det ville kræve alt for mange ressourcer at afdække “sandheden” – men tak under alle omstændigheder til Berlingske, som i efteråret havde nogle glimrende artikler om DONG og al dens væsen.

 10. Af W. Johannsen

  -

  Ja, måske det er på tide, at vindmøllerne bliver inddraget i sagen, for måske ligger der en hund eller to begravet i den sag. DONG har som bekendt købt vindmøller for 25 milliarder hos Siemens, med Fritz Schur Technology som underleverandør. Vindmøller som ikke er helt uproblematiske.
  Hvorfor har DONG ikke delt sine indkøb – for en sikkerhed skyld? Og personligt kan jeg ikke lade være med at lade tankerne gå tilbage til Siemens generøsitet omkring andre store ordrer. Lisbeth Knudsen har utvivlsomt ret i, at der spinnes på livet løs. Spørgsmålet er bare, hvad der EGENTLIG skal dækkes over. Jeg håber, at avisens journalister fortsat får mulighed for at grave i alle muligheder.

 11. Af T. Sørensen

  -

  Hele vindsektoren lider af galloperende storhedsvanvid. Man læner sig op ad skatteyderne og lader dem betale for hele idiotien bag dette storhedsvanvid. Lad lidt sund fornuft finde vej frem mod de beslutninger der skal træffes.

 12. Af Arne Rud

  -

  Jeg beskriver udsigten fra Vandtårnet i Blæsbjerg: Skallingen er skabt som et testcenter for vindmøller i sydvesten.

 13. Af Asger Manø

  -

  @Thomas Rasmussen
  Du kunne også nævne bestyrelse og direktører i de store mediehuse. Både Berlingske og JP/Politiken har løftet lønningerne for chefer og bestyrelser markant, medens journalisterne fik 236 kr om måneden. Ingen af aviserne har været i stand til at lave en forretning på markedets præmisser. Mediestøtte og momsfritagelse er støttehjul for aviserne. Samtidig har de sat konkurrencen ud af kraft. Underligt nok koster alle morgenaviser det samme, og 1 januar steg de 20% i løssalg,hvilket jeg godt kan forstå, når lønstigningerne i chefgruppen skal finansieres.Det får læserne til at falde fra, men hvad betyder det, når de kan score kassen i nogle år og trække sig tilbage med en guldrandet pension.

 14. Af Thomas H. Rasmussen

  -

  Fakta er at under VKO’s regime steg priserne på el, varme, vand m.m. i et rekordhøjt tempo. Selvfølgelig skal det ikke kunne lade sig gøre for nogen offentlig ansat embedsmand at få mere i løn end vores statsminister får! Så må de bare søge andre græsgange hvilket nok er svært for dem. Vi har set så megen inkompetence blandt cheferne i offentlige selskaber som DSB, Dong, SAS, Post Danmark, DR, TV2 m.fl. og det er utroligt at man ikke bliver draget til ansvar men tværtimod ofte får en givtig aftrædelsesaftale! Det er også utroligt at Anders Eldrups kone som er direktør for TV2, som lige har fået snablerne i skatteydernes lommer, skal have over 5 mio. kr. om året for det lort som TV2 laver!

 15. Af Asger Manø

  -

  Så valgte Berlingske side, og den side avisen valgte var hos de tunge drenge i erhvervslivet og på skødet af Frits Schur. Sikkert en klog strategi, da Eldrup er fortid, og de andre da stadig har lidt fremtid. Det er dog godt at LK kan kigge gennem hele spinnet og give os sandheden, men det viser sig såmænd nok, at der som altid er mere i denne sag end vi indtil nu har set. At bestyrelsen ikke før nu har opdaget, at der er noget helt galt, tyder på elendigt bestyrelsesarbejde, hvilket er en følge af, at de samme mennesker til en høj løn sidder alle steder, og kun passer jobbet halvt.Så får LK også lige givet formanden for statsrevisorerne en over nakken, fordi han også vil have undersøgt Frits Schurs rolle.Det er da vist hans rolle, at forsøge at få undersøgt alle forhold i en sag, og det er ganske plat at inddrage hans politiske ståsted for at signalere, at han er utroværdig.Han er højt respekteret alle steder.

 16. Af Skat? M

  -

  Nu mener jeg nok at DONG allerede betaler skat så på den måde kan man sige at det er en rigtig god investering for staten. Først betaler de skat – ikke bare af deres danske aktiviteter men også af de udenlandske da DONG har valgt int. sambeskatning og derefter hæver de overskuddet efter skat (-:

 17. Af Alfred Larsen

  -

  Politiken og strategien i en privat selskab er gennemskueligt. Tjen penge, ganske simpelt. Strategien i DONG er helt uoverskuelig. Direktøren, bestyrelsen, ATP, Lykketoft og sikkert flere har alle deres egne dagsordener. Derfor sælg DONG og lad selskabet betale skat som alle andre virksomheder og så kan de råbe og skrige. En ting er så sikkert, så er det da ikke skatteyderne, som skal betale.

 18. Af Ole Mikkelsen

  -

  Citat: ‘..så er det netop Eldrups støtter, som ATP formand, Lars Rohde, og tidligere finansminister Mogens Lykketoft, der skaber usikkerhed og tvivl om DONGs fremtid’

  Øhhh, og hvorfor så lige det? Det er jo ikke Eldrup eller Eldrups støtter der som bevidst strategi kører kører sagen som spin til pressen. Det er Schur.

  Og det undrer mig at en sag, der trods umiddelbart store beløbsrammer alligevel er en bagatel i Dong’s regnskab, forsøges udbasuneret i den grad i pressen.

  Enhver der har erfaring fra erhvervslivet ved at det ikke er normen. Det er så åbenlyst gennem Schur’s fremstilling at vi ikke får sandheden. Der stikker noget under.

  Måske er det bare kemien mellem Eldrup og ham, der er problemet. Men det ville han vel sige så? ‘Efter gensidig overenskomst’ osv. Hvorfor skal noget der allerhøjest er en begrænset kompetenceoverskridelse, og egentlig ikke væsentlig, når man ser på 11 års gode resultater og en astronomisk omsætning i forhold til beløbet, udbasuneres så markant?

  Det lugter langt væk..

  Det antyder at har Eldrup ret i at det er uenighed om vindstrategiens risici, der er problemet.

  Hvis det er sandt, ja så skal sagen frem i offentligheden. Det er et offentligt ejet aktieselskab, som teoretisk burde være underlagt samme offentlighedsprincipper som andre offentlige institutioner. Det vedrører os alle.

  Det korte af det lange er at det ikke er Eldrup, der kører sagen gennem pressen. Det er Schur.

  Her er en sag for den presse som Lisbeth Knudsen repræsenterer. Mon den magter sin opgave?

 19. Af Ben Plumber

  -

  Kære Berlingske

  Tværtimod er det FORMANDEN der skaber usikkerhed og tvivl om DONGs fremtid.
  Hvor der er røg er der en røgmaskine, og den maskine kørte allerede da Schur brød aftalen om ikke at udtale sig men at afvente advokatundersøgelsen, der ovenikøbet blev lavet af samme virksomhed som rådgav ham INDEN Eldrups afgang. Det stinker af bestilt arbejde, og Schur bør gå så snart han kan få et andet kødben. Og DONG bør have friere rammer til at ansætte finanseksperter på markedsvilkår

  Figenbladet forEldrups afgang er nogle ansættelseskontrakter men bladet er alt for lille til at dække over uenighed om DONGs fremtidsplaner . Farvel Schur, og skam jer Berlingske over at sejle med i denne galej

 20. Af Niels J. Christensen

  -

  Selv om Lisbeth Knudsen fortæller os, at det er en utrolig svær balacegang at finde hoved og hale på sagen, så lykkes det udmærket alligevel i et næsten klart sprog og fortælle hvem hun – og Berlinske Tidende – anser for skurkene. Og ikke mindst hvem, der er bagmændene. Det er vist spin i verdensklasse. Til Lykke venstre m.fl.

 21. Af rene´ vangkilde

  -

  RETTIDIG OMHU, -embedsmænd er jo ikke de fødte købmænd,men
  formanden missede rettidig omhu, det handler ikke om venne-
  tjenster, men det liberale købmandsskab, ELLER,-gik der
  politik i DONG og nationalsocialisme i pengemaskinen.

Kommentarer er lukket.