Skal vi have en europæisk medieetik?

Af Lisbeth Knudsen 18

Det er nemt at forfalde til at spænde hanen på den nationale seksløber eller bare gå i ganske almindelig panik og sortsyn over en temmelig vidtløftig såkaldt ekspert-rapport om pressefrihed og mediepluralisme i EU, som netop er afleveret til EU-Kommissionens vicepræsident, Neelie Kroes. (http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_final_report.pdf)

Det ligger også lige for ved læsningen af ekspert-rapporten at forfalde til at blive helt britisk et kort øjeblik i disse tider, hvor den britiske premierminister, David Cameron, tillader sig at stille spørgsmålet, om EU er vokset for vildt med overstatslige tiltag i forhold til landenes selvbestemmelse og det, der oprindeligt var ideen med den europæiske vision.

Rapporten er et forfærdeligt sammensurium af festtaler om pressefrihed og mediepluralisme, håbefulde drømme om at kunne styre en bedre EU-dækning i medierne, frie fantasier om fælles europæiske værdier i medierne, absurde indgreb i national lovgivning på områder, hvor EU overhovedet ikke har noget at gøre med overstatslige regler og konkurrenceretlige initiativer, som overhovedet ikke tager højde for, at de største digitale spillere ikke er hverken nationale eller europæiske men internationale og amerikanske.

Når jeg anbefaler ikke at gå i panik, som flere i mediebranchen allerede har gjort, så er det fordi, jeg selv i en fjern fortid har haft fornøjelsen af at sidde i sådan en ekspertgruppe i EU med den fine titel af »High Level Expert Group« som skulle analyse de sociale og økonomiske konsekvenser af informationssamfundet. Mange måneders arbejde under en dygtig professors ledelse endte i en rapport med over 50 anbefalinger, som stadig står på min reol, men det lykkedes mig aldrig at identificere de helt konkrete opfølgninger på forslagene. Og helt dårlige var vel ikke alle 50 anbefalinger.

Nu foreligger der så et badekar af forslag til en fri og pluralistisk medie-sektor i EU. Mediepressen herhjemme er gået i selvsving. Statsministeren bliver bedt om at blande sig og kommentere på rapporten. Det er altså lige en omgang for tidligt. Dækningen har selvfølgelig fokuseret på, at ekspertgruppen har fået den vanvittige idé, at der nu skal gennemføres overstatslige regler om Pressenævn, mulighed for uddeling af bøder til redaktører og journalister og mulighed for at fratage journalister retten til at praktisere som journalist på linje regler for med advokater og læger! Ja gruppen foreslår ligeledes, at de nationale

Pressenævn skal følge et sæt af EU standarder, som skal overvåges af kommissionen for at sikre, »at de er i overensstemmelse med europæiske værdier«, hedder det i rapporten.

Medieansvarslovgivning er et nationalt anliggende, og sådan bør det vedblive at være. Der er langt fra Berlusconis gigantiske medieimperium i Italien til Samsøposten og Kristeligt Dagblad i Danmark. Presseetikken bør bygge på selvjustits og etiske varedeklarationer fra de enkelte medier, ikke på hverken en statslig eller overstatslig presseetik bestemt i Bruxelles.

Danmark har allerede et velfungerende Pressenævn, som respekteres af alle professionelle medier. Overskrider medierne lovgivningen, så har vi domstolene til at afgøre den sag, og sådan bør det fortsat være.

Det er fint, at EU interesserer sig for, hvordan medierne understøtter udviklingen af demokratiet i medlemslandene, men rapporten giver desværre ikke nogen anvisning på, hvordan de europæiske medier skal klare sig i den internatonale konkurrence med uregulerede medier som f.eks. Google og Facebook, og hvilke nye forretningsmodeller, der skal understøtte en stærk og fri kommerciel medieindustri i Europa.

18 kommentarer RSS

 1. Af Kenneth Pedersen

  -

  Nej, vi kasn sagtens selv klare os på det område her i et moderne land som Danmark. Og sikkert også bedre end EU.

 2. Af Henrik Knage

  -

  Nej – vi har vores egen mediepolitik, og den virker godt.
  Hvis der skal være en anden, så skal vi jo til at tænke mere globalt – og det er vi vist ikke lige så helt klare til. Jeg tænker, at Grønland er mere fremme i skoen, end vi er. De har da alt andet lige en vision i tilværelsen – hvor er vores?
  Doping, snyd – rend mig i røven Danmark.

 3. Af Egon Jensen

  -

  Kommentarer viser jo, at man tilsyneladende altid har succes med “argumentationen”, hvis man skælder EU (og al de andre “derude i verdenen”) ud. Ironisk nok kan man i dag d. 29. læse, at det netop er EU, som gør noget for at beskytte borgerne mod Facebooks datasugning. Altså LK: EU hjælper dig dog mod dine hovedfjender Facebook og Google. Og: Danske politikere kan ikke hjælpe og bare ser til.

 4. Af Maria Due

  -

  Hvor ville jeg ønske, at flere ville give Cameron medhold i, at et anderledes og mere frit og åbent EU må kunne lade sig gøre.

  I øjeblikket går det jo mod stasi lignende tilstande med overvågning fra vugge til grav.

  Den danske presses modtagelse af Camerons tale har været intet mindre end deprimerende.

 5. Af Elizabeth Amalie Høyer Georgberg

  -

  Skal vi have Overstatsligt udvikling i Danmark, kommer det meste af det til at ligne Melodi Gran Prix som model.

  Vi tør måske ikke længere være stolte over vores ære i at være danske og med Gundtvig og H.C. Andersen ?

  var H.C. Andersen etisk i sin livsperiode ?

  Det blinde øje er pressens synspunkt til seerne, mens det åbne øje er censureret. For vi tåler ikke se hele virkeligheden, der er for, forfærdelig.

  Med EU overstatslige administration, vil det åbne øje med al dets indhold, som normalt er cencureret, risikerer at blive Danmarks normale virkelighed i pressen.

  Og så vil vores stolthed om frihed og demokrati fortie i stirren på en verden udenfor, som er barsk.

  Det som svarer til, at man kører stærkt i udlandet og somme tider kommer ekstremt alvorlig til skade.

  Noget som vi i Danmark, endnu er forskånet for.

  Og hvad med Grundtvig og H.C. Andersen som danske kulturelle støtter i dansk litteratur og som er pejlemærker for dansk presse tjeneste.

  Mangel på ytringsfrihed er en saga blot, for hvad skal vi egentligt ytre os om ? ETISK ?

  At vi har det for godt og gjort os selv selvfede og ikke kan finde lykke og udfordringer ?

  I gamle dage, var store BILKA varehuse et kæmpe problem inkl. vindmøller. Dette var uetisk.

  I dag sidder næsten alle og ser på BILKA HUSET som er DR Firkantede blå Diamant.

  Dette uden nogen gør noget ved det og er moralsk forkasteligt.

  “Og så morer de sig med fest og musik”, X faktor som underholdning af discount, hvor alle synes det er sjovt at se dem, som dummer sig.
  Og nu med Lidl købmænd på Discount, mens vores danske værdier taber pusten, fordi vi skal konkurrerer med udlandet.

  Samtidig tæller skår af knuste flaskehalse.

  Problemer…, dem er der masser af, men ingen til at løse dem.? Kan det virkelig passe ?

  – og spørger ind til om der er bedre tider på vej. Eller om det ikke er bedre ledelse vi mangler.

  FOR I DANMARK HAR VI MASSER AF TID, vi evner blot ikke at udnytte den.
  Deraf kunne lave HØJ KVALITET som vi var kendte for.

  Problemet om Medielovgivningen er, at de hadske ytringer som florerer i medierne, kun fremmer den udvikling, at træde på hinanden. Det er en kultur som er udviklet og som nu ses i presse medierne.

  Når denne udvikling vedbliver i tilstrækkelig langt tid, kan EU være nød til at sige pænt farvel til Danmark, fordi Danmark ikke opfylder sine forpligtelser og ansvar om at være et demokratisk land med frie ytringer.

  Danmark er ved at være alt andet end demokrati.
  ? :-

  Spørgsmålet er, om man forstår at EU har svagere lovgivning end i Danmark, og at bristepunktet for Dansk medie lov er i udvikling. Hvem elsker ikke Wiener Valse og Europæiske festlige byer om sommeren, med god musik, pizza og rødvin. Noget som kun sker rigtigt få steder i Danmark som livsstil, men sker hver dag i udlandet.

  Udlandet kan charme sig igennem, mens vi i Danmark som foregangsland for fine former, slås med hinanden om god opførsel.
  ETISK kunne Europæisk medielov være en mulig hjælp.

  Jeg bekymrer mig om, den dag Danmark sidder alene tilbage udenfor fællesskabet og stadig træder på hinanden internt i Danmark med vedvarende hadske medie metoder.

  Og så skulle vi være det pæne fine foregangsland?

  Hva be ha, jeg ber om forladelse.
  ———————————–

  Om mediesagen om EU som overstatsligt organ, det ved jeg ikke om er nogen god ide.

  Men vi har jo allerede solgt pressen til udlandet, så hvilken forskel gør det egentligt ???

  Spørgsmålet er for mig, om vi styrker kvaliteten og styrker indhold, af det som pressen producerer. Det vil sige, at kvalitet og indhold er 2 forskellige elementer i pressen. Det har aldrig været nogen hemmelighed, at negative historier med stort indhold og lav kvalitet, sælger godt !

  Så tænk hvis EU skulle være overstatsligt med dens økonomiske interesser……,ja så ville situationen være 10.000 gange VÆRRE !Og så ville pressen florerer af reklamer, annoncer og indhold på 4 forskellige sprog med dertil administrative økonomiske perspektiver.

  Og samhandel med KINA i pressen, som er EU´s nye interesser.

  For EU vil gerne tjene kassen og en god historie der sælger godt, er som regel dårlige nyheder med dårlig kvalitet, som skaber masser af
  underholdning :-

  Altså ville EU udvikle sig til en gigantisk Planøkonomisk presse tjeneste med ringe kvalitet, fordi dette ville give omsætning i underholdnings industrien.

  En ny Hollywood som EUROLLYWOOD ville være den europæiske model.

  MELODI GRAN PRIX at tænke sig, som allerede er en Europæisk model ! At tænke sig…
  ———————————–

  Men tilbage til gode gamle Danmark. Stop nu al den hadske stemning i presse politisk område.

  Det er ikke demokrati og er jf. EU regler, i strid med den Europæiske menneskerettighedskonvention, at skabe hadske sager i pressen!.

  På forhånd tak.

 6. Af k j

  -

  bye bye, ytringsfrihed.
  good day, overstatslig sharia

 7. Af søren sørensen

  -

  linket virker stadig ikke…
  Dog ved copy og paste i ny browser…Har skannet teksten af de 49 embedsmænd, finder ikke rigtig noget specifikt om presse etik,moral og straf af journalister er det det rigtig link redaktøren har sendt?.

  EU skal ikke bestemme pressedagsorden i de forskellige lande med mindre det gælder højere standarder i det land, og selv da kun som råd!.
  Den skal selvfølgelig laves om i Danmark så de seriøse medier er retfærdige i deres repræsentation af befolkningen, og da de nu er betalt over skatten er det vel kun i orden at landet også har en lige opdeling af røde og sorte medier,således at folket er repræsenteret. En gratis avis pr. borger er ingen dårlig ide og sikker på at pengene nok skulle komme hjem bare via en mere vidende befolkning. Understøttelse af ikke kvalitets aviser som EB og BT må dog lide døden for samfundets gavn! Aviserne kunne også blive en blandet landhandel måske af røde,sorte og blå meninger og journalister i samme blad! En lille invitation til en enkelt moderat fra modsatte side en gang om månedet gavner mindre end fem fugle frø i en isvinter. Dette kunne jo sådan set blive mere interessant og en sådan avis eksistere endnu ikke i landet, ser en forretningside for chefredaktøren og Tantens redning… Der er muligheder for en kreativ avis,villig til at gå helt nye veje og befolkningen er også trætte af aviser der er ensformige i deres holdninger mht til alting.
  Men borgerlig og kreativitet er jo to modsætningsforhold!

  Hannah Arendt kaldte den nazistiske højeste ledelse for “the banality of evil” (Mange artikler i tanten falder måske også ind derunder!), måske kunne men sige om meget af avisernes ensformighed for penges skyld,at vi her har med “the banality of thought” at gøre (søren sørensen citat.)

 8. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Der er jo tale om et stort angreb på både ytringsfriheden, demokratiet og nationalstaten/ fædrelandet.

  Vil vores politikere mon bare smække hælene sammen når det totalitære krav/direktiv om fjernstyret censur ankommer?

 9. Af Søren Revser

  -

  Den frie presse er en saga blot. Det man kan undre sig over, er kun hvordan uddannede journalister dog kan udholde stanken.

 10. Af Egon Jensen

  -

  Ligeson en præst ved hver prædikke til sidst skal tale om Jesus’ kærlighed etc. – uanset hvad ellers temaet er, så taler Lisbeth Knudsen altid om den dårlige økonomiske situation af den virksomhed, hun er ansvarlig for. Bare hun er ligesom en “umvendt Jesus”, som jo tog skyldt for noget, han ikke var skyldig af: Hos LK er det altid de andre, der har skyldt – nu altså Google og Facebook, som jo på ingen måde er Berlingkse Medias direkte konkurrenter. Ok, de tjener reklamepenge, men det gør tv, biograffer og DSB også.

  Og “selvfølgelig” efterlyser hun “nye foretningsmodeller”. Nej, Berlingske Medias foretningmodel er god nok. Den møder bare en dalende interesse hos folk (i modsætning til JP/Politiken). LK’s problem er nemlig, at hun også er en omvendt kong Midas: Mens alt, hvad han rørte ved, blev til guld, bliver alt, hvad LK rører ved, til …

 11. Af Preben Hansen

  -

  Der er et reelt problem med manglende medie pluralisme i Dk. Næsten hele den kommercielle presse kontrolleres af to medie giganterne. Det giver meget lidt rum for anderledestænkende. For ejerne af de store koncerner identificerer sig naturligvis med den øvrige elites interesserer. Derfor var der på alle lederpladser støtte til afskaffelsen af efterlønnen (selv Information, hvor chefredaktøren jo før var på Berlingske Tidende). Derfor opsøger medierne igen igen bankfolk som finansielle eksperter, som om disse ikke var part i sagen og som om disse ikke en gang for alle havde spillet fallit ved ikke i 2007 at forudse krisen året efter. Hvis Dk skal udvikle sig i mere demokratisk retning må der sikres plads til alternative medier med et mere demokratisk ejerskab (kooperativ radioer f.eks.), public service må give mere plads til alternative måder at tænke på og lave tv på

 12. Af Erik Bramsen

  -

  @Jakob Schmidt-Rasmussen
  Førsteklasses indlæg.

  Havde vi haft en EU pressekommissær i 2003, var Flemming Rose blevet fyret og Kurt Vestergaard retsforfulgt.

 13. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  I en overstatslig EU-opsætning bliver medie-etik garanteret til noget med en fjernstyret censurering af pressen og tv-stationerne osv. Hvorefter aviserne og borgerne vil blive straffet for at mene og skrive noget som ikke er politisk korrekt.

  Derefter kan det blive som i visse lande, hvor ingen gider købe aviserne, fordi de kun indeholder ensrettet propaganda. Og tv-udsendelserne bliver ulidelige, fordi de efter censurens indførelse kun vil sende fordummende serier fra morgen til sen nat.

  Nej, hvis vi bare kan få en god national etik og moral der kommer indefra, og ikke er påtvunget udefra, så vil det være fint.

  Afskaffes ytringsfriheden, ender EU som en ny Sovjet-union med tilsætning af både rødradikal fascisme og feminisme, samt lidt senere en masse islamisme.

  Planøkonomien, centralismen, betonbureaukratiet og det demokratiske underskud/ vacuum er der i forvejen.

 14. Af Ole Juul

  -

  Jeg er EU-tilhænger (som EU var “tænkt”).

  I stor skala er det pilråddent, at der igen foreligger en “expert-rapport” hvis største betydning formentligt er de enorme millionomkostninger ved dens tilblivelse, for EU borgerne. På den længere bane får den præcis samme real-indflydelse som L.K. tidligere arkiverede rapport vedr.samme emne.

  Et godt eks. på, at Cameron i nogen grad bør nyde medvind, udover GB.

  Fra det hjemlige badekar ku` man måske skele til morgenens News, hvor en klog velfriseret dreng fra sekten Green(un)Peace ytrede sig i meget kloge vendinger overfor Skammelsen; om Grønlands mulige export af uran. Ihvorvel, hvor var han dog klog (kan evt. læses anderledes). Dette uagtet, at Grønland ikke selv har taget stilling til emnet endnu. Denne unge mands “mening” er totalt mis-placeret på dette tidspunkt; hvorfor nogen burde havde bedt ham om at klappe i, indtil faktastof er på bordet.

  Horderne af klogeåger, experter og knopskydningsdjøffere kunne ved et kirurgisk snit bortfjernes ned til fornuft! Med gevinst for kassen på et to-cifret milliardbeløb p.a.

 15. Af Søren Revser

  -

  Hvorfor ikke blot oprette en selvtægtsgruppe på facebook med fast tilknyttet tæskehold. Det skulle nok få en og anden til at tænke sig om, inden der skrives noget ned.

  Jeg vil gerne foreslå Hr. Søren Pind som formand og Joachim B Olsen som ordførende kuglestøber.

 16. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Uddrag fra “Mads Brügger: EU forpurrer journalisters arbejde” af Andreas Marckmann Andreassen, Journalisten 11/2 2011:

  “Mads Brügger (…) kritiserer EU for at vildlede pressen, true kilderne og karaktermyrde whistleblowers. Han kritiserer også journalisterne for “selv-sindelagskontrol”.”

  “Mads Brügger tog udgangspunkt i dokumentarserien Quatraro-mysteriet, som han lavede sammen med blandt andre Mikael Bertelsen.”

  “I serien rejser Bertelsen og Brügger til flere lande for at opklare, om EU-embedsmanden Quatraro begik selvmord eller blev myrdet.

  Mads Brügger understregede, at det havde været et klokkeklart sigte med dokumentaren at oplyse danskerne om EU.”

  “Han fortalte, at en af årsagerne til, at de valgte at grave i netop Antonio Quatraros død, var at sagen rummede gode muligheder for at fortælle om EU.
  “Her kunne vi tage en sag, der foregik på et vigtigt tidspunkt for EU, og som inddrager de fleste af EU’s institutioner, parlamentet, kommissionen, Revisionsretten, anti-svindelenheden OLAF. Så kunne vi besjæle EU på godt og ondt,” sagde Mads Brügger.”

  “Men efter cirka 100 dage i Bruxelles var det ikke mestendels pæne ord, Mads Brügger havde at sige om sit møde med EU-systemet som journalist.

  Han (…) kritiserede især Europa-Kommissionen for at spænde ben for kritiske journalister.”

  “Kommissionens mange pressetalsmænd siger hele tiden og igen og igen “vi vil gerne hjælpe”, “der er ikke noget, der er vigtigere for os” og “vi elsker journalister”. Men når man så begynder at spørge ind til ting, så er det så som så med åbenheden,” sagde Mads Brügger.”

  “Kommissionens ansatte forsøgte flere gange at overtale tv-holdet til at droppe hele projektet. Og da det ikke lykkedes, advarede de folk rundt omkring i EU-systemet om, at de ikke måtte snakke med DR-holdet, fortalte Mads Brügger.”

  “Det mest urovækkende var, at de ringede til tidligere embedsmænd og gav dem mundkurv på. Det var skræmmende, at de fik at vide, at hvis de fortalte os ting og sager, så ville man tage deres pension fra dem.

  Det sagde flere til os, at de turde ikke tale med os, for så mistede de deres pension,” sagde Mads Brügger.”

  “Mads Brügger mener også, det er beskæmmende, hvordan EU behandler whistleblowers – altså ansatte, der offentligt råber vagt i gevær, fordi der er noget galt i systemet.”

  “Det er et system, hvor det står på side 1 i manualen, at man skal karaktermyrde whistleblowers.

  Bagvaske dem og bagefter fyre dem,” sagde han.”

  “Men Mads Brügger vendte også skytset mod os, pressen. Både de journalister, der skriver om EU, og de redaktører, der vælger det fra.

  “Journalisterne har været og er blevet gradvist dårligere til at formidle EU.”

  “Mads Brügger sagde også, at han havde fået indtryk af, at de journalister, der satser på at dække EU og har gjort det i årevis, er “tilbøjelige til at udøve selv-sindelagskontrol” – for at undgå at forholde sig så kritisk, at de bliver frosset ude af Bruxelles-systemet.

  “Det er svært at forholde sig kritisk til EU uden at blive stemplet som EU-modstander.”

 17. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “… ekspertgruppen har fået den vanvittige idé, at der nu skal gennemføres overstatslige regler om Pressenævn, mulighed for uddeling af bøder til redaktører og journalister og mulighed for at fratage journalister retten til at praktisere som journalist på linje regler for med advokater og læger!

  Ja gruppen foreslår ligeledes, at de nationale
  Pressenævn skal følge et sæt af EU standarder, som skal overvåges af kommissionen for at sikre, “at de er i overensstemmelse med europæiske værdier”, hedder det i rapporten.”

  Det er sandt, at de danske medier burde skrive meget mere om EU, end de gør.

  Men det er især kritiske artikler om EU, der mangler i de danske medier, og EU vil netop bremse EU-kritisk journalistik.

  Mads Brüggers fremragende dokumentarserien “Quatraro Mysteriet, om korruption i EU, er desværre foreløbigt en enlig svale i dansk EU-journalistik.

  EU vil ikke fremme mediepluralisme, tværtimod.

  EU vil have ret til at straffe journalister, der udbreder politiske holdninger, der ikke “er i overensstemmelse med europæiske værdier.”

  EU-kommisionen mener åbenbart, at der er for meget pressefrihed, og vil straffe flere journalister for deres holdninger.

  Det forslag burde få selv de allermest EU-begejstrede journalister, til at blive eftertænksomme EU-skeptikere.

 18. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  (Linket virker ikke.)

  ” …ekspertgruppen har fået den vanvittige idé, at der nu skal gennemføres overstatslige regler om Pressenævn, mulighed for uddeling af bøder til redaktører og journalister og mulighed for at fratage journalister retten til at praktisere som journalist på linje regler for med advokater og læger!

  Ja gruppen foreslår ligeledes, at de nationale
  Pressenævn skal følge et sæt af EU standarder, som skal overvåges af kommissionen for at sikre, “at de er i overensstemmelse med europæiske værdier”, hedder det i rapporten.”

  Det er sandt, at de danske medier burde skrive meget mere om EU, end de gør.

  Men det er især kritiske artikler om EU, der mangler i de danske medier, og EU vil netop bremse EU-kritisk journalistik.

  Mads Brüggers fremragende dokumentarserien “Quatraro Mysteriet, om korruption i EU, er desværre foreløbigt en enlig svale i dansk EU-journalistik.

  EU vil ikke fremme mediepluralisme, tværtimod.

  EU vil have ret til at straffe journalister, der udbreder holdninger, der ikke “er i overensstemmelse med europæiske værdier.”

  EU-kommisionen mener åbenbart, at der er for meget pressefrihed, og vil straffe flere journalister for deres holdninger.

  Det forslag burde få selv de allermest EU-begejstrede journalister, til at blive eftertænksomme EU-skeptikere.

Kommentarer er lukket.