Efterlysning: Klarhed over radiokanalforlig

Af Lisbeth Knudsen 17

Det vil være en overdrivelse at sige, at det står tindrende klart, hvad det er regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er blevet enige om på radioområdet i den nye mediepolitiske aftale fra 2011-2014. Først skulle vi have en public service … Fortsættes