Pinlig historie om ministerkalendere

Af Lisbeth Knudsen 42

Den 16. maj 2002 nedsatte daværende justitsminister Lene Espersen en Offentlighedskommission, som fik til opgave at komme med forslag til en ny offentlighedslov. Det er nu 22 år siden, at den nuværende offentlighedslov trådte i kraft. Alene den digitale udvikling … Fortsættes