Samuelsen vil være klassens frække dreng

Af Lisbeth Knudsen 45

Kan man vinde et valg på at være klassens frække dreng? Den, der påstår at sige alt det, som de andre politiske modstandere ikke tør udfordre vælgerne med. Den, der skånselsløst udstiller uenighederne i egen borgerlige blok for fuld udblæsning … Fortsættes

Liberal Alliance – nu med rigtige kuglestødere

Af Lisbeth Knudsen 28

Hvad er sværest at styre? Et parti med for mange landsbytosser, der skejer ud med mærkelige meninger og illoyal, uprofessionel optræden, eller et parti med for mange kendis-personligheder, der skejer ud med for mange egne kæpheste og for meget solooptræden? … Fortsættes

Efterlysning: Klarhed over radiokanalforlig

Af Lisbeth Knudsen 17

Det vil være en overdrivelse at sige, at det står tindrende klart, hvad det er regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er blevet enige om på radioområdet i den nye mediepolitiske aftale fra 2011-2014. Først skulle vi have en public service … Fortsættes

Fra caffé latte til radikal espresso

Af Lisbeth Knudsen 20

Det var den nu afdøde radikale statsminister, Hilmar Baunsgaard, der formulerede det radikale dogme: ”Det afgørende er ikke, hvem vi samarbejder med, men hvad vi samarbejder om”. Det gjorde han i perioden med VKR-regeringen, som han stod i spidsen for … Fortsættes