Med frygtfaktoren som nyhedsmotor

Af Lisbeth Knudsen 35

Når først H1N1 svineinfluenzaen er blevet kategoriseret som en global pandemi. Når historierne om de første dødsfald, lukkede skoler og maskebærende rejsende cirkulerer rundt i de internationale nyhedsmedier frembragt af hyperventilerende nyhedsværter med drama på stemmen, så er der for … Fortsættes